site builder

Vacancies

The following posts are being advertised by tenants in the Pretoria North Medical Centre

Dr Brink en Genote het die volgende poste beskikbaar:Click on the job titles above for detailed descriptions


Ontvangspersoon minimum vereistes:

 • Matriek met minstens 2-jaar ervaring in ontvangs en administrasie. Mediese ontvangs is ‘n plus
 • Moet met skakelbord of baie besige telefoonlyne kan werk
 • Vlot in Afrikaans en Engels; praat en skryf 
 • Goeie telefoon etiket en kommunikasievaardighede 
 • Netheid in persoon en werksarea 
 • Rekenaar geletterd en moet nuwe sagteware maklik kan aanleer. GoodX is ‘n plus. 
 • Akkuraat inligting versamel, verwerk en liasseer 
 • Afsprake akkuraat en effektief bestuur om pasiënte asook fasiliteite se beskikbare tye optimaal te reël 
 • In opdrag afsprake en opnames vir pasiënte kan reël 
 • Moet onder druk, lang ure as individu en in ‘n span kan werk 
 • Moet bereid wees om skofte en oor naweke te werk 
 • Moet nood of stresvolle situasie effektief kan hanteer 
 • Bereid om BLS en basiese noodhulp opleiding te ondergaan 
 • Moet opdragte van seniors akkuraat kan uitvoer 
 • Moet met kasregister, kaartmasjiene en betalings kan werk 
 • Goeie algemene administrasie, beplanning en tydbestuur 
 • Fokus op kliëntediens 
 • Trots op jou werk 
 • MOET inligting vertroulik kan hanteer 
 • Te alle tye professioneel optree en geen persoonlike omstandighede met werk laat inmeng 
 • Fisieke vermoë om argiefbokse te dra en in liaseerrakke te hanteer. 

Salaris onderhandelbaar.

Stuur CV aansoeke na Chantelle Botes jobs@pretoriamedical.co.za

Verpleegkundige minimum vereistes:

 • Relevante kwalifikasie met minstens twee jaar ervaring
 • Registrasie op datum
 • Bereid om BLS en relevante opleiding te ondergaan
 • Direkte en indirekte pasiënt versorging
 • Handhaaf veilige, netjies, higiëniese werksarea
 • Hou akkuraat rekord van alle pasiëntsorg en plaas op rekeningstelsel
 • Voorraadbeheer
 • Rekenaarvaardig en kan nuwe sagteware vinnig leer. GoodX ‘n plus.
 • Professionele gedrag teenoor pasiënte en personeel te alle tye
 • Beskerm vertroulike inligting en pasiënt privaatheid en menswaardigheid
 • Effektiewe kommunikasievaardighede
 • Afrikaans en Engels vaardig
 • Sterk werksetiek
 • Moet dokterskamers se voorraad soos deur spesifieke doktersprotokol vereis aanvul
 • Kan in spanne en individueel werk
 • Bereid om lang ure in skofte en oor naweke te werk
 • Kan tegniese opdragte van dokters akkuraat uitvoer
 • Bestuur mediese afval
 • Moet dokters effektief kan assisteer met klein chirurgiese prosedures
 • Moet lokaleverdowing kan toedien
 • Moet pap smere en deppers suksesvol kan neem
 • Kan noodgevalle en stresvolle situasies hanteer
 • Kan alle toerusting in die praktyk hanteer en skoonmaak
 • Moet fisiek instaat wees om die nodige pligte uit te voer

Salaris onderhandelbaar.

Stuur CV aansoeke na Chantelle Botes jobs@pretoriamedical.co.za

50 Square meter suite available on First Floor ideal for medical or paramedical service or therapist. Includes a kitchenette and large window view of the garden and street. Please contact us for information.